Öppna flyern som PDF här

OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS
Från den 1 december, så krävs Vaccinationsbevis för personer från 18 år och uppåt för att komma in på offentliga arrangemang där man är fler än 100 personer.

Boda Hembygdsförenings planer för JulFolk 3,4 dec - är att det blir fler besökare än 100 personer och därför kommer vi kräva att man har med sig Vaccinationsbevis och legitimation för att komma in på dessa arrangemang:
-  Danskvällarna i Ovanmyra Bystuga, 3 och 4 dec
-  Konserten i Boda kyrka den 4 dec kl 18,00
-  Konserten i Ovanmyra Bystuga den 4 dec kl 20,00

Man kan hämta sitt eget Vaccinationsbevis via denna länk
https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/

Papperskopia och/eller digitalt format av Vaccinationsbevis går bra inkl. legitimation

För övrigt gäller de tidigare reglerna att känner man symtom eller är sjuk, så ska man hålla sig hemma samt testa sig.

2021-11-29
Boda Hembygdsförening